SADDA DIL BHI TU LYRICS-ANY BODY CAN DANCE


Hey aa thak thak thak thak ta
Hey aa thak thak thak thak ta
Hey aa ta ta thak thak
Hey aa ta thak thak ta
Yeah
Ga ga ga ga ga ga ganpati (Bappa morya)
Let me hear you say (Bappa morya)
Ga ga ga ga ga ga ganpati (Bappa morya)
Aa let me hear you say (Bappa morya)