EK JIBONE LYRICS-SHAHID AND SHUVOMITA BANNERJEE SONG


EK JIBONE AUTO PREM LYRICS AND SONGSTumi ami kacha kachi achi bole ..(m)
e jibon hoyeche modumoy

Jodi tumi dure kobhu jao chole .(f)
Shudu moron hobe ar kichu noy !

Tumay chere bohuu dure jabo kothay..(m)
ek jibone eto prem pabo kothay

Tumay chere bohuu dure jabo kothay.(f)
ek jibone eto prem pabo kothay

Tumari poroshe valobasha .(f)
ashe moneri anghinai

Noyon vore dekhi tumay,(m)
tobu buji dekhar ses nai..

tumari poroshe valobasha (f)
ashe moneri anghinai

Noyon vore dekhi tumay,(m)
tobu buji dekhar ses nai

Tumay chere bohuu dure jabo kothay..(f)
ek jibone eto prem pabo kothay

Tumay chere bohuu dure jabo kothay..(m)
ek jibone eto prem pabo kothay

Shukheri sagore dewye dewye .(f)
dujone ek shate veshe jai

Veshe veshe valobeshe ..(m)
shara jibon bachte chai

Shukheri sagore dewye dewye .(f)
dujone ek shate veshe jai

Veshe veshe valobeshe .(m)
sharata jibon bachte chai

Tumay chere bohuu dure jabo kothay.(f)
ek jibone eto prem pabo kothay

Tumay chere bohuu dure jabo kothay .(f)
ek jibone eto prem pabo kothay............Latest Top Songs:
Teri Meri Kahani - Ranu Mondal
Dil Hi Toh Hai - The Sky Is Pink 
Jai Jai ShivShankar - WAR  
Fatke
Bijli Ki Taar - Tonny Kakkar
Ruka Hoon - Jigar Shariya